NOWE ZASADY

NOWE ZASADY

Pamiętajmy o nowych zasadach, wspierających zachowanie bezpiecznego dystansu! ⤵

- Lokale poniżej 100m²| 1 os.\10m²
- Lokale powyżej 100m²| 1 os.\ 15m²