ZBIÓRKA KRWI – podziękowanie

ZBIÓRKA KRWI – podziękowanie

🙌 Cieszymy się, że mieliśmy możliwość pomocy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu! 🚌 Wydarzenie @Przelej krew w hołdzie bohaterom spotkało się z dużym zainteresowaniem. W ciągu zaledwie 5 godzin, krew oddało 38 dawców – dzięki temu, zebraliśmy ponad 17 litrów krwi! Dziękujemy serdecznie współorganizatorom oraz wszystkim, którzy podzielili się cząstką siebie 🩸 Jesteście bohaterami! 💪